Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Hacklab Lahti ry (rekisterinumero 220.239)
Osoite: Hacklab Lahti, Sammonkatu 8H, 15140 Lahti
Verkkosivut: lahti.hacklab.fi
Sähköposti: yhteydenotto@lahti.hacklab.POISTATAMA.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Matti Virkkunen
Sähköposti: matti.virkkunen@lahti.hacklab.POISTATAMA.fi

3. Rekisterin nimi

Hacklab Lahti ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Hacklab Lahti ry:n jäsenyyden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan jäsenistä pakollisina tietoina seuraavat tiedot:

– Jäsennumero
– Koko nimi (yhdistyslain vaatima tieto)
– Kotipaikka (yhdistyslain vaatima tieto)
– Sähköpostiosoite
– Liittymispäivä/eroamispäivä
– Maksutiedot (esim. jäsen- ja tilankäyttömaksut sekä laskut)
– Kulunvalvontatiedot (esim. käyttöoikeuksien voimassaolo ja luovutetut avaimet)

Lisäksi jäsen voi halutessaan antaa seuraavat tiedot:

– Postiosoite
– Puhelinnumero
– Nimimerkki
– Yhteydenpitokieli
– Suostumus paikallaolotiedon julkaisemiseen

6. Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja seuraavista lähteistä:

– Jäseneltä itseltään
– Yhdistyksen hallitukselta
– Yhdistyksen pankkitililtä

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenen koko nimi ja kotipaikkakunta voidaan luovuttaa muille jäsenille. Muutoin henkilötietoja luovutetaan vain jäsenen omalla suostumuksella tai mikäli laki niin vaatii.

Jäsenrekisterin tiedoista voidaan muodostaa ja julkaista tilastomuotoista tietoa esim. jäsen- ja kävijämääristä niin ettei niistä voi tunnistaa yksittäistä jäsentä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitsevassa tietojärjestelmässä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään turvallisessa tietojärjestelmässä. Pääsy rekisteriin on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla, ja siihen saavat pääsyn vain hallituksen nimeämät toimihenkilöt joilla siihen on tarve. Rekisteriin ei talleteta henkilötietolain määrittelemiä arkaluonteisia tietoja.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus

Jäsen voi tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot omatoimisesti yhdistyksen verkkosivuilta. Tietoja voi pyytää tarkastettavasti myös henkilökohtaisesti sellaiselta hallituksen jäseneltä, jolla on jäsenrekisteriin pääsy.

Jäsenellä on oikeus vaatia omien tietojensa korjaamista. Korjauspyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle sähköpostilla tai henkilökohtaisesti.